Nyhed: Nu kan du tilmelde dig kreative kurser gennem FOF Randers

KUNDEREFERENCER

 

Herunder referencer fra både kunder og projekter som Silkebjørnen har været involveret i eller ligefrem primus motor for. Listen er opdelt efter emner og starter med det rummelige arbejdsmarked, efterfulgt af mentoruddannelse, personalegrupper og unge. Private og offentlige kunder er således blandet sammen indenfor de enkelte temaer.

 

Det Rummelige Arbejdsmarked

 

Jobcenter Randers - Virksomhedskontoret

 • Aktør for ledige fleksjobbere
 • 10 timers aktiv kurser for ledige fleksjobbere
 • Projektkoordinator og socialmentor i projekt for Psykisk Syge
 • Ekstern mentor for borgere i virksomhedspraktik, revalideringsforløb, fleksjob etc.
 • Gæstelærer i Fleksjobklubber
 • Personlig samtalepartner for deltagere i Projekt 4K for Unge Kontanthjælpsmodtagere
 • Personlig samtalepartner for personer fra ADHD Projekt
 • Supervision af socialmentorer

 

 

CBR Randers

 • Støttegrupper og Mentoruddannelse i projekt Den gode Kollega
 • Jobforberedende forløb v. Psykiatrigruppen
 • Mentoruddannelse i projektet Fodfæste på Ny, som har fokus på stressramte

 

 

Formidlingsenheden i Randers

 • Fleksjobklubber, 8 ugers kurser løbende gennem et år
 • Ekstern mentor

 

 

Revalideringsafdelingen

 • Ekstern mentor ved uddannelsesforløb og virksomhedspraktikker
 • Særligt tilrettelagte individuelle forløb indeholdende: Coaching, etablering af praktik, opfølgning, beskrivelse og vurdering af arbejdsevne

 

 

Arbejdsmarkedsafdelingen i Rougsø Kommune

 • Ekstern mentor
 • Gæstelærer på projekt for sygemeldte
 • Projektansvarlig på Sygedagpengeforløb gennem et år

 

 

Norddjurs Kommune

 • Ekstern mentor for borgere i virksomhedspraktik, revalideringsforløb, fleksjob etc.
 • Gæstelærer på mentoruddannelse i projekt Den gode Kollega, beskæftigelsesafdelingen

 

 

Konsulent Lars Bo Jespersen

 • Medunderviser på projekt for kontanthjælpsmodtager ved Formidlingshuset Odsherred

 

 

 

 

Mentoruddannelse

Silkebjørnens medarbejdere opretter fra tid til anden et kursus for interne mentorer. Det er især rettet imod mennesker der arbejder med mennesker, men der er også et stigende behov for, at klæde medarbejdere i private virksomheder på til at varetage opgaven som praktikvært eller mentor for en fleksjobber.

 

Bysekretariatet Nordbyen i Rand

 • Mentorkursus i 3 moduler for fritidsaktivitetsledere i området

 

 

FOA Randers

 • Intern mentoruddannelse – modulopbygget

 

 

 

 

Personalegrupper

Som et alternativ til mentoruddannelse, har Silkebjørnen en stående mulighed for at lave kurser for hele personalegrupper, der har et eller flere særlige temaer, som virksomheden ønsker styrket eller forandret jævnførende f.eks. en strategi.

 

Virksomhedskontoret – Jobcenter Randers

 • Oplæg for jobkonsulenter om Mentorordninger

 

 

CBR Randers

 • Psykiatriteamet angående Mentorordninger

 

 

Formidlingsenheden i Randers

 • Kursus i stresshåndtering

 

 

Metodeudviklingskursus til brug ved videreførsel af fleksjobklubber i eget regi

 • Kursus i brug af coaching i samtaler med borgere og kollegialt

 

 

Lærergruppen på DET ( Den eksperimenterende Tekstilhøjsskole)

 • Kursus. Pædagogisk tilgang overfor unge med modstand

 

 

 

 

Unge

Flere i Silkebjørnens personalegruppe har særlige erfaringer med unge, blandt andet fra TUBA. Derfor har vi også mulighed for tilbud til unge med særlige behov, både enkeltvis og som gruppe.

 

 

Blå Kors Danmark

 • TUBA - Terapi for 14 – 35 årige, der har forældre med alkoholmisbrug

 

 

Århus Kommune

 • Terapi for udsatte unge

 

 

 

 

Større Grupper

Udover de holdstørrelser vi kan modtage i egne lokaler, tager vores undervisere fra tid til anden også ud i virksomheder eller på skoler, og laver et målrettet kursus der, evt. over flere dage. Du er velkommen til at ringe og få en snak om indhold og pris.

 

Handicapidrættens Videncenter

 • Oplæg i netværksgruppen Coach the Coaches

 

 

Blå Kors Danmark

 • Efterskoleprojekt. Foredrag for elever og lærere om afhængighed og det at vokse op i en familie med misbrug

 

 

Den Eksperimenterende Tekstilhøjskole, Georgsminde, Djursland.

 • Workshop for skolens elever med temaet "Livsmod"

 

 

Afspændingspædagogseminariet i Randers

 • Store legedag for skolens lærere og elever. Krop – leg – eventyr

 

 

Musikterapeuternes Landsmøde

 • Workshop. Leg – Olympiade for Musikterapeuter

 

 

 

Konsulentfirmaet Silkebjørnen v. Lene Nielsen, Dybbølvej 5, Randers Kaserne, 8930 Randers NØ, CVR 27107362

 

 

 

Private samtaler

Som terapeut, coach eller mentor tilbyder vi private samtaler. Se mere under menupunktet "vores tilbud". Ring til Lene og få en snak om, hvad der i grunden er dit behov.

 

Privatpraksis

 • Individuelle terapi- og coachingforløb