Nyhed: Nu kan du tilmelde dig kreative kurser gennem FOF Randers

VORES TILBUD

 

Vores arbejde med ledige og sygemeldte giver mening og skaber resultater, både for det enkelte menneske og for arbejdspladsen. Vi har forskellige tilbud til virksomheder, til private og til arbejdsmarkedsområdet.

 

Arbejdsmarkedsområdet: vi kan hjælpe alle godt i gang

Vi har dybe faglige rødder i arbejdsmarkedsområdet, og mange års erfaring med socialt arbejde, terapi og coaching af folk med problemer i forhold til arbejde. Derfor er vi gode til at rumme alle mennesker, også dem med komplekse problemstillinger.

 

Vores kursister bliver hjulpet både på det personlige og det karrieremæssige plan. Sammen med kursisten finder vi de ressourcer og kompetencer, som fører til en god virksomhedspraktik, en uddannelse, det næste job eller et fleksjob.

 

Fokus er på kurser/udviklingsforløb med kurs mod arbejdsmarkedet. Vi tilbyder en mentor i individuelle forløb og er ved at udvikle efterværn i form af netværksgrupper.

 

Vi er kvalificerede i skriftlig afrapportering, og kan også tilbyde at udføre udredningsopgaver, for eksempel ved at bruge et praktikophold med tilhørende mentoring som afklaringsforløb for at undersøge kursistens arbejdsevne. Udredningen munder ud i en rapport, som er en grundig arbejdsmæssig beskrivelse, der kan bruges i den videre sagsbehandling og afklaring af videre muligheder for personen.

 

Virksomheder: bedre samarbejde og øget trivsel på arbejdspladsen

Vi tilbyder individuelle forløb med coaching eller terapi for medarbejdere, der kæmper med psykiske eller personlige problemer. Vi har fokus på både at hjælpe medarbejderen til at få det bedre, og på at hjælpe ham/hende til at kunne fastholde sit arbejde.

 

På vores interne mentorkurser uddanner vi en gruppe medarbejdere fra den samme arbejdsplads til at kunne fungere som mentorer for kolleger, der har det svært i en periode. Vi har erfaret, at disse kurser som en sidegevinst i det hele taget er med til at øge trivsel, sundhed og hjælpsomhed for alle på arbejdspladsen.

 

Et procesforløb med vores proceskonsulenter kan hjælpe både enkeltpersoner og teams med for eksempel personaleudvikling, samarbejde, stressforebyggelse, kreativ tænkning eller konflikthåndtering.

 

Private: hjælp til at nå dine mål og komme fri af de svære følelser

Coaching fokuserer på personlig udvikling på områder som kommunikation, karriere, uddannelse eller personlige relationer, og på hvordan du når dit mål.

 

Det handler i høj grad om at få fat på de positive ressourcer og ønsker, som kan være kommet på afstand på grund af problemer og manglende tro på sig selv og fremtiden.

 

Terapi handler mere om følelsesmæssige eller traumatiske områder i livet, for eksempel depression, angst, ulykke eller skilsmisse. Terapeuten hjælper dig med at få løst op for de følelsesmæssige knuder, der binder dig, så du kan komme videre i livet.

Konsulentfirmaet Silkebjørnen v. Lene Nielsen, Dybbølvej 5, Randers Kaserne, 8930 Randers NØ, CVR 27107362