Nyhed: Nu kan du tilmelde dig kreative kurser gennem FOF Randers

MENTOR, Hvad er det?

 

Du kan læse vores mentorfolder ved at klikke på billedet.

 

En professionel mentor fra Silkebjørnen er læremester, coach og støtteperson i en og samme person.

 

Mentoren kan både finde frem til sin mentees egne ressourcer, motivere og angive løsninger og handlemuligheder.

 

En mentorordning er et individuelt forløb, som kan gavne mennesker fra alle grupper inden for arbejdsmarkedsområdet.

Silkebjørnen har især erfaring med mentorforløb for mennesker, hvis arbejdsliv er berørt af psykiske, helbredsmæssige eller sociale problemer, ligesom mange står i eksistentielle kriser på grund af helbredet, en uafklaret fremtid, fyring etc.

 

Det at have en personlig sparringspartner i en vanskelig periode kan være lige præcis det, der betyder at det lykkes at komme godt i gang på en arbejdsplads eller at fastholde jobbet på trods af den situation, man befinder sig i. I samtalerne finder vi sammen handlemuligheder, og mentee får fat i sig selv, sine ressourcer og realiteterne her og nu.

 

Du kan læse vores Socialmentor folder ved at klikke på billedet.

 

Vi tilbyder også mentorforløb som opfølgning for tidligere kursister, der er kommet i arbejde, uddannelse eller fleksjob, men stadig har behov for en hånd i ryggen til at holde fast i de nye udfordringer, når det ind i mellem bliver svært.

 

Mentoren kan samtidig sørge for at lave en udredning af sin mentees arbejdsevne, f.eks. i forbindelse med et praktikforløb; udredningen munder ud i en udførlig rapport.

 

Som eksterne mentorer kan forløbene enten køre helt parallelt med det arbejdsmæssige, eller vi kan have arbejdspladsen involveret ved f.eks. at holde fælles møder eller ved at vi besøger mentee på hans arbejdsplads.

Konsulentfirmaet Silkebjørnen v. Lene Nielsen, Dybbølvej 5, Randers Kaserne, 8930 Randers NØ, CVR 27107362