GDPR

– Vi tager ansvar for dine data

I forbindelse med dit forløb hos os behandler vi dine data

 

Privatlivspolitik Konsulentfirmaet Silkebjørnen

I forbindelse med vores arbejde som terapeuter, konsulenter og kursusudbydere, så modtager vi personlige oplysninger fra vores kunder, som vi her vil dokumentere, at vi håndterer efter de foreskrevne regler i Persondataloven – GPDR.

Samtykke til håndtering af personoplysninger

I forbindelse med et terapeutisk eller et mentor forløb registreres og opbevares dine kontaktinformationer og arbejdsnotater fra terapierne.

Hvert forløb starter med at du skal afgive samtykke, enten mundtligt ved første samtale som registreres eller via tilsendt link.

Behandling af dine personoplysninger

Personoplysninger omfatter følgende for private kunder:

  • Navn
  • E-mail adresse og telefonnummer
  • Kontaktinformation (telefonnr. og adresse)
  • Alder (ikke cpr)
  • Helbredsoplysninger (oplysninger omkring trivsel og belastninger, temaer som er arbejdet med i terapien)

Oplysningerne opbevares elektronisk på forsvarlig vis i vores online backup, som er del af en tilkøbt it sikkerhedspakke i forhold til gældende lovgivning om persondataforordning (GPDR). Papirnotater opbevares aflåst og sikret i arkivskabe.
Brugen er disse notater er udelukkende til arbejdsbrug for medarbejdere ved Konsulentfirmaet Silkebjørnen, og deles ikke med andre personer, virksomheder eller organisationer. Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Personoplysninger omfatter når der er tale om henvisning til individuelt, projekt eller kursusforløb desuden:

  • Vi modtager journal- og relevant baggrundsmateriale, som du har givet samtykke til at man udleverer til os.
  • Dette modtager vi i sikker post via enten Sikker Mail eller i firmaet E boks
  • Ligeledes sendes rekvirerede statusskrivelser til henvisende myndighed via e-boks eller sikker mail

Alt opbevares hos os sikkert og forsvarligt både elektronisk og i papirform som beskrevet i ovenstående afsnit.

Vedrørende udlevering af materiale indeholdende personoplysninger:

  • For private kunder: Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.
  • Er der tale om udlevering af materiale til henvisende myndighed, så udleverer vi kun skriftligt materiale udfærdiget af os selv. Du vil altid, før det sendes få det til gennemsyn og drøftelse.

Bogføring og regnskabsoplysninger

Kontakt SilkeBjørnen

12 + 7 =