Referencer fra vores Kunder

Nogle af vores gode kunder udtaler

 

Kunde referencer

Herunder referencer fra både kunder og projekter som Silkebjørnen har været involveret i eller ligefrem primus motor for. Listen er opdelt efter emner og starter med det rummelige arbejdsmarked, efterfulgt af mentoruddannelse, personalegrupper og unge. Private og offentlige kunder er således blandet sammen indenfor de enkelte temaer. Det Rummelige Arbejdsmarked

Det Rummelige Arbejdsmarked

Jobcenter Randers – Virksomhedskontoret

    Aktør for ledige fleksjobbere
    10 timers aktiv kurser for ledige fleksjobbere
    Projektkoordinator og socialmentor i projekt for Psykisk Syge
    Ekstern mentor for borgere i virksomhedspraktik, revalideringsforløb, fleksjob etc.
    Gæstelærer i Fleksjobklubber
    Personlig samtalepartner for deltagere i Projekt 4K for Unge Kontanthjælpsmodtagere
    Personlig samtalepartner for personer fra ADHD Projekt
    Supervision af socialmentorer

CBR Randers
    Støttegrupper og Mentoruddannelse i projekt Den gode Kollega
    Jobforberedende forløb v. Psykiatrigruppen
    Mentoruddannelse i projektet Fodfæste på Ny, som har fokus på stressramte

Formidlingsenheden i Randers
    Fleksjobklubber, 8 ugers kurser løbende gennem et år
    Ekstern mentor

Revalideringsafdelingen
    Ekstern mentor ved uddannelsesforløb og virksomhedspraktikker
    Særligt tilrettelagte individuelle forløb indeholdende: Coaching, etablering af praktik, opfølgning, beskrivelse og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsmarkedsafdelingen i Rougsø Kommune
    Ekstern mentor
    Gæstelærer på projekt for sygemeldte
    Projektansvarlig på Sygedagpengeforløb gennem et år

Norddjurs Kommune
    Ekstern mentor for borgere i virksomhedspraktik, revalideringsforløb, fleksjob etc.
    Gæstelærer på mentoruddannelse i projekt Den gode Kollega, beskæftigelsesafdelingen

Konsulent Lars Bo Jespersen
    Medunderviser på projekt for kontanthjælpsmodtager ved Formidlingshuset Odsherred

Mentorkurser

Silkebjørnens medarbejdere opretter fra tid til anden et kursus for interne mentorer. Det er især rettet imod mennesker der arbejder med mennesker, men der er også et stigende behov for, at klæde medarbejdere i private virksomheder på til at varetage opgaven som praktikvært eller mentor for en fleksjobber.

Bysekretariatet Nordbyen i Randers
    Mentorkursus i 3 moduler for fritidsaktivitetsledere i området

FOA Randers
    Intern mentoruddannelse – modulopbygget

Personalegrupper

Som et alternativ til mentoruddannelse, har Silkebjørnen en stående mulighed for at lave kurser for hele personalegrupper, der har et eller flere særlige temaer, som virksomheden ønsker styrket eller forandret jævnførende f.eks. en strategi.

Virksomhedskontoret – Jobcenter Randers
    Oplæg for jobkonsulenter om Mentorordninger

CBR Randers
    Psykiatriteamet angående Mentorordninger

Formidlingsenheden i Randers
    Kursus i stresshåndtering

Metodeudviklingskursus til brug ved videreførsel af fleksjobklubber i eget regi
    Kursus i brug af coaching i samtaler med borgere og kollegialt

Lærergruppen på DET ( Den eksperimenterende Tekstilhøjsskole)
    Kursus. Pædagogisk tilgang overfor unge med modstand

Unge

Flere i Silkebjørnens personalegruppe har særlige erfaringer med unge, blandt andet fra TUBA. Derfor har vi også mulighed for tilbud til unge med særlige behov, både enkeltvis og som gruppe.

Blå Kors Danmark
    TUBA – Terapi for 14 – 35 årige, der har forældre med alkoholmisbrug

Århus Kommune
    Terapi for udsatte unge

Større Grupper

Udover de holdstørrelser vi kan modtage i egne lokaler, tager vores undervisere fra tid til anden også ud i virksomheder eller på skoler, og laver et målrettet kursus der, evt. over flere dage. Du er velkommen til at ringe og få en snak om indhold og pris.

Handicapidrættens Videncenter
    Oplæg i netværksgruppen Coach the Coaches

Blå Kors Danmark
    Efterskoleprojekt. Foredrag for elever og lærere om afhængighed og det at vokse op i en familie med misbrug

Den Eksperimenterende Tekstilhøjskole, Georgsminde, Djursland.
    Workshop for skolens elever med temaet “Livsmod”

Afspændingspædagogseminariet i Randers
    Store legedag for skolens lærere og elever. Krop – leg – eventyr

Musikterapeuternes Landsmøde
    Workshop. Leg – Olympiade for Musikterapeuter

Private samtaler

Som terapeut, coach eller mentor tilbyder vi private samtaler. Se mere under menupunktet “vores tilbud”. Ring til Lene og få en snak om, hvad der i grunden er dit behov.

Privatpraksis
    Individuelle terapi- og coachingforløb

Kontakt SilkeBjørnen

1 + 6 =